انتخاب یک نام و پسوند مناسب برای دامنه علاوه بر اینکه تاثیر مهم و بسزایی بر روی نام تجاری (برند) شما خواهد گذاشت، همچنین باعث می شود دیگران تنها با شنیدن نام برند شما حتی بدون داشتن آدرس اینترنتی، وارد وب سایتتان شود. ما پیشنهاد میدهیم هرچه سریعتر برای کار و تجارت بهتر، پیش از هر کاری دامنه خود را به ثبت برسانید.


 

می خواهید نامی را به عنوان سایت برای خود ثبت کنید؟
 .
می خواهید دامنه خود را به سرورهای طنین تکنولوژی انتقال دهید؟